Українська English

Економічний Факультет

Спеціальність: Маркетинг

Спеціалізація:

 • Маркетинг ринків товарів та послуг;
 • Маркетинг ринку капіталу;
 • Міжнародний маркетинг;

Кваліфікація: Економіст - маркетолог.

Форми навчання: очна, заочна

Навчальні та тренінгові програми з основних професійно - орієнтованих дисциплін:

 • Макроекономіка;
 • Мікроекономіка;
 • Менеджмент;
 • Світова економіка;
 • Статистика; Міжнародна статистика;
 • Фінанси;
 • Бухгалтерський облік;
 • Інфраструктура товарного ринку;
 • Міжнародна торгівля;
 • Маркетинг; Міжнародний маркетинг;
 • Маркетингова політика;
 • Логістика;
 • Маркетингова товарна політика;
 • Маркетингова цінова політика;
 • Митна справа;
 • Контролінговий маркетинг; Міжнародні системи контролінгу;
 • Промисловий маркетинг;
 • Господарське право;
 • Інформаційні системи маркетингу;
 • Використання Internet у міжнародному маркетингу;
 • Маркетинг послуг;
 • Дві іноземні мови;
 • Маркетингові дослідження;
 • Товарна іноваційна політика;
 • Комерційна діяльність посередницьких організацій;
 • Маркетинговий менеджмент.

Економіст - маркетолог може працювати в сферах національного і міжнародного маркетингу товарних, фінансово - інвестиційних, інформаційних ринків та ринків послуг, технологій, нерухомості.


Спеціальність: Фінанси

Спеціалізація:

 • Фінансовий менеджмент;
 • Міжнародні фінанси;

Кваліфікація: Економіст-фінансист.

Форми навчання: очна, заочна

Навчальні та тренінгові програми з основних професійно - орієнтованих дисциплін:

 • Макроекономіка;
 • Мікроекономіка;
 • Міжнародна економіка;
 • Менеджмент; Фінансовий менеджмент;
 • Статистика; Міжнародна статистика;
 • Маркетинг; Міжнародний маркетинг;
 • Фінанси; Міжнародні фінанси;
 • Гроші та кредит;
 • Бухгалтерський облік;
 • Страхування.Страхові послуги;
 • Інвестування;
 • Основи бізнесу та підприємництва;
 • Господарське право;
 • Митна справа;
 • Податкова система;
 • Банківські операції;
 • Бюджетна система;
 • Іноземна мова; Ділова іноземна мова.

Фінансист може працювати в спільних підприемствах, національних та міжнародних банках, різноманітних фінансових структурах, в податкових інспекціях, на валютних біржах, в міжнародних фондах.


Спеціальність: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Спеціалізація:

 • Міжнародний інвестиційний менеджмент;
 • Менеджмент міжнародного бізнесу.

Кваліфікація: Менеджер зовнішньоекономічної діяльності.

Форми навчання: очна, заочна

Навчальні та тренінгові програми з основних професійно - орієнтованих дисциплін:

 • Моделювання бізнес-процесів;
 • Економіка підприемства;
 • Фінанси;
 • Бугалтерский облік;
 • Аудит;
 • Міжнародні економічні відносини;
 • Підприемницьке право;
 • Маркетинг;
 • Логістіка;
 • Основи менеджменту;
 • Операційний менеджмент;
 • Управління персоналом;
 • Організація праці Менеджера;
 • Основи зовнішнььоекономічної діяльності;
 • Трудове право;
 • Основи охорони праці;
 • Інформаційні системи в менеджменті;
 • Міжнародний маркетинг;
 • Стратегічний менеджмент;
 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції;
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності;
 • Управління міжнародними проектами;
 • Інноваційний менеджмент;
 • Міжнародний фінансовий менеджмент;
 • Основи управлінського консультування;
 • Корпоративне управління;
 • Методологія та організація наукових досліджень;
 • Інвестеційний менеджмент;
 • Інтернет в менеджменті.

Спеціаліст з менеджменту ЗЕД може працювати менеджером зовнішньоторговельної, фінансово - інвестиційної, фондової, митної діяльності в спільних підприємствах, акціонерних товариствах, державних структурах, фондах, зарубіжних фірмах та інших установах зовнішньоекономічної орієнтації.


Економічний факультет має постійний зв'язок з Українською спілкою промисловців і підприємців, Українською спілкою малих, середніх та приватизованих підприємств України, Торгово-промисловою палатою України, Міністерством економіки України, а також з успішними вітчизняними та міжнародними бізнесовими структурами.


Магістратура економічного факультету
готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"
за такими спеціальностями:
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (спеціалізація "Управління міжнародним бізнесом");
 • Фінанси (спеціалізація "Фінансовий менеджмент");
 • Маркетинг (спеціалізація "Маркетинговий менеджмент та логістіка");

Термін навчання:

 • на основі базової освіти - 1 рік;
 • на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" - 1 рік;

Вимоги:

 1. На навчання за рівне "магістр" рекомендуються на конкурсній основі особи, які здобули фахову базову віщу освіту в акредитованих ВУЗ-ах, мають поглибленні знання з обраної спеціальності, виявили творчі здібності науково-дослідної, науковопедагогічної діяльності та в процесі навчання досягли найвищих показників успішності.
 2. Зарахування на навчання за рівнем "магістр" проводиться до 15 липня поточного року на підставі результатів конкурсу та укладених договорів.


Декан факультету: к.е.н., доцент Рябікова Анна Володимірівна
тел: (044)257-11-06, 257-94-04
e-mail: Econom@kgi.edu.ua

  web@kgi.edu.ua
  Яндекс цитирования