Українська English

Факультет Міжнародних відносин

Декан факультету
міжнародних відносин
Марчук
Валерий Петрович

Спеціальність: Міжнародні Відносини (бакалавр, спеціаліст, магістр)

Спеціалізація:

 • Міжнародні відносини та дипломатія;
 • Міжнародні відносини та зовнішня політика України;
 • Евроатлантчна інтеграція;

Кваліфікація: політолог-міжнародник, перекладач.

Форми навчання: очна, заочна

Навчальні та тренінгові програми з основних професійно - орієнтованих дисциплін:

 • Історія дипломатії;
 • Політична карта світу;
 • Міжнародні відносини та зовнішня політика;
 • Геополітика та геостратегія;
 • Зовнішня політика країн Європи;
 • Зовнішня політика країн Північної Америки;
 • Зовнішня політика країн Азії;
 • Зовнішня політика країн Африки;
 • Міжнародні організації;
 • ООН в системі міжнародних відносин;
 • Україна в Європейському Союзі;
 • Дипломатична та консульська служба;
 • Міжнародна торгівля;
 • Інформаційні системи в сфері МВ;
 • Світова економіка;
 • Internet в міжнародних відносинах;
 • Дві іноземні мови;
 • Ділове спілкування та етикет.

Спеціаліст міжнародних відносин може працювати в таких сферах: дипломатичній, консульській, зовнішньоторговельній, валютно - фінансовій, інвестиційно - кредитній, митній та в інших сферах зовнішньої політики та міжнародних відносин.


Факультет міжнародних відносин має постійний зв'язок з Міністерством закордонних справ України, Атлантичною Радою України, Національним інститутом політичних і етнонаціональних досліджень, Інститутом світової економіки та міжнародних відносин НАН України, посольствами іноземних держав в Україні, Національним інститутом з проблем міжнародної безпеки, Інститутом стратегічних досліджень, Комітетів Верховної Ради України: з питань євроінтеграції, у закордонних справах, по захисту прав людини, а також Cambridge University Press, Macmillan Heinemann, Addison Wesley Longman.

МАГІСТРАТУРА

факультет міжнародних відносин готуе фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр".

 1. На навчання за рівнем "магістр" рекомендуються на конкурсній основі особи, які здобули фахову базову віщу освіту в акредитованих ВУЗ-ах, мають поглибленні знання з обраної спеціальності, виявили творчі здібності науково-дослідної, науковопедагогічної діяльності та в процесі навчання досягли найвищих показників успішності.
 2. Зарахування на навчання за рівнем "магістр" проводиться до 15 липня поточного року на підставі результатів конкурсу та укладених договорів.

Декан факультету: доцент Марчук Валерій Петрович
тел: (044)455-91-62, 455-91-63
e-mail: inter@kgi.edu.ua

  web@kgi.edu.ua
  Яндекс цитирования